Een testament opstellen

Een testament opstellen

11 juni 2020 Uit Door Redactie

Een testament opstellen doe je samen met een notaris daarin leg je vast wat er moet gebeuren met jouw belangrijke bezittingen nadat je komt te overlijden. Denk bijvoorbeeld aan het huis dat je bezit, of denk aan het vermogen dat je nalaat. Dit is echter niet het enige. Wanneer je bijvoorbeeld schulden nalaat, dan kan dit ook in het testament worden opgenomen. Om het rechtsgeldig te laten zijn, is het wel belangrijk om dit op de juiste wijze vast te leggen. Het is goed om daar de nodige hulp bij te krijgen van een echte expert op dit vlak.

Testament opstellen

Wilsbekwaam en eigen inzicht

Een testament opstellen doe je weliswaar met de hulp van een notaris, maar je blijft zelf wel de belangrijke persoon in dit proces. Zo kan je alleen een testament opmaken op het moment dat je wilsbekwaam bent. Je moet dit dus wel tijdig doen, op het moment dat je nog fris van geest bent. Gebruik daarbij ook je eigen inzicht. De notaris kan wel adviseren, maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je met de bezittingen en schulden datgene doet wat voor de nabestaanden het beste is. Alle reden om dit dus goed aan te willen pakken.

Testament opstellen

Het juridisch proces doorlopen

Een testament opstellen is meer dan het opschrijven van de wensen die je hebt voor je bezittingen en schulden. Het is ook belangrijk om dit te bekrachtigen. Daarvoor moet een heel proces worden doorlopen. Dit is dan ook precies waar de notaris mee kan helpen. Alle reden om dus met een specialist te werken. Zo zorg je dat het testament er goed uitziet en dat alle goedkeuringen en bekrachtigingen op de juiste manier worden verzorgd. Zo ben je er zeker van dat alles na je dood op de juiste wijze zal worden afgehandeld en verdeeld tussen erfgenamen.